Vedtatt endringer i tilskuddsordninger

Det er vedtatt endringer i tilskuddsordninger for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb m.m.

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Det er vedtatt av det blir en ny runde med lønnsstøtte for oktober, november og desember. Arbeidsgiver kan søke om tilskudd for den enkelte ansatte enten i første runde (juli og august, eller en av disse månedene), eller andre runde (oktober, november og desember, eller en av disse månedene).

For å få tilskudd for oktober, november og desember eller en av disse månedene må den ansatte ha vært helt eller delvis permittert per 31. august 2020. Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar 2021.

Frist for å søke om tilskudd for juli og august er 5. november 2020.

Stortingets vedtak 20. oktober 2020 til lov om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) er sanksjonert i statsråd i dag.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Forlengelsen av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere er vedtatt forlenget til 1. januar 2021. Kompensasjonsytelsen reduseres til 60 prosent fra 1. november.

Stortingets vedtak 20. oktober 2020 til lov om endringer i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19 er sanksjonert i statsråd i dag.

Kultur

Kulturrådet har i dag åpnet for søknader til stimuleringsordningen. Se søknadsportalen på nettsiden til Kulturrådet. Søknadsfrist er 1. desember.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev