Utsatt frist ved skattefri omdanning

Fristen for at skattefri omdanning kan få virkning fra 1. januar 2020 er utsatt til 1. september 2020.

For at en skattefri omdanning skal få virkning fra 1. januar i omdanningsåret må det overtakende selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen en bestemt frist. Normalt er denne satt til 1. juli i omdanningsåret, jf. Finansdepartementets skatteforskrift § 11-20-4.

For 2020 er fristen utsatt til 1. september. Innen samme frist må selskapet ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift.

Den utsatte fristen gjelder også ved omdanning av NUF.

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev