Utsatt frist for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper kan etter søknad utsettes fra 31. mai til 20. august 2021. Dette fremgår av endringsforskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet:

Forskrift om endring i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet, § 4:

§ 4. Utsatt leveringsfrist for skattemelding etter søknad

(1) Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021 for skattemelding for 2020 for selskap mv. som omfattes av skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 første ledd bokstav a.

(2) Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen

(3) Deltaker i selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9, har samme frist som selskapet.

II

Endringen under I trer i kraft straks og gjelder for inntektsåret 2020.

Abonner på nyhetsbrev