Utleiefristen for rett til tilbakegående avgiftsoppgjør utvides midlertidig fra 6 til 12 måneder

For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for utleie utvidet til tolv måneder. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022.

Etter dagens regler måtte utleiere av bygg og anlegg inngå leieavtale innen seks måneder etter fullføring, for å ha rett til fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør. Konsekvensen av å oversitte fristen, er at utleieren i stedet må kreve fradraget gjennom justeringsreglene.

Koronapandemien har ført til at det kan ta lengre tid å få på plass leietakere. Det kan medføre at utleiere som i et normalmarked ville fått på plass leieavtaler innen seksmånedersfristen, nå oversitter fristen.

Abonner på nyhetsbrev