Utbetaling av feriepenger – hvorfor trekkes 4/26-deler?

Sommerferien nærmer seg. Når kan arbeidstakeren kreve feriepengene utbetalt? Hvor mye feriepenger har arbeidstakeren rett til? Og hvorfor trekkes 4/26-deler?

Når kan arbeidstakeren kreve å få utbetalt feriepengene?

Arbeidstakeren kan kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste lønningsdag og senest 1 uke før ferien tas. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles etter feriens lengde. For månedslønte er det likevel anledning til å utbetale feriepengene i en bestemt måned, normalt juni.

Hvor mye skal utbetales i feriepenger?

Det er fjorårets inntekt som fastsetter hvor mye feriepenger arbeidstakerne får i år. Arbeidstaker må derfor ha opptjent lønn fra en eller flere arbeidsgivere i 2017 for å ha rett på feriepenger. Hvis man ikke har vært i jobb vil arbeidstaker likevel ha rett til å ta ferie, men har ikke rett til feriepenger.

Etter ferieloven skal feriepengene utbetales som en fast prosent av feriepengegrunnlaget. Denne prosentsatsen vil være ulik avhengig av hvor lang ferie arbeidstakerne har rett på, og om arbeidstakeren er over 60 år.

For arbeidstakere med rett til 4 uker og 1 dag ferie (25 virkedager) vil feriepengene være 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år forhøyes prosentsatsen med 2,3 % og utgjør 12,5 % av feriepengegrunnlaget.

Dersom de ansatte skal ha 5 ukers ferie (30 virkedager) utgjør feriepengene 12,0 % (14,3 % for arbeidstakere over 60 år) av feriepengegrunnlaget.

Hvorfor trekkes 4/26-deler?

Arbeidstaker skal ha lønn for de dagene de arbeider og feriepenger for de dagene ferien avvikles.

Dette vil si at timelønte vil få utbetalt lønn for arbeidede timer og feriepenger i forhold til antall feriedager etter hvert som disse tas ut.

For ansatte med månedslønn er det litt upraktisk å trekke for ferie etter hvert som ferien avvikles, og månedslønte avregnes derfor normalt nå i juni. Har arbeidstaker avtalefestet 5 uker ferie vil antall feriedager strekke seg noen dager utover en måned. 5 uker ferie tilsvarer nemlig 30 virkedager, og en gjennomsnittsmåned er 26 virkedager. Derfor må det trekkes for noen tilleggsdager, og dette tilsvarer trekket på 4/26-deler. På denne måten blir antall dager det gjøres lønnstrekk for og antall dager man har ferie likt. I praksis gjøres dette ved at arbeidsgiver utbetaler vanlig lønn, trekker for alle de feriedagene som skal avvikles i løpet av året og utbetaler alle opptjente feriepenger samtidig.

Til sammenligning skal månedslønte som har ferie etter ferieloven, dvs. 25 virkedager (4 uker og 1 dag ferie), ha et tillegg på 1/26-del av månedslønna ved utbetalingen av feriepengene i juni.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev