Unngå bot: Overhold fristen for produkterklært kassasystem

Fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige benytte et produkterklært kassasystem for å registrere kontantsalget. For å unngå overtredelsesgebyr er det viktig at fristen overholdes.

Bokføringspliktige som har kontantsalg må enten oppdatere nåværende kassasystem slik at det blir produkterklært eller anskaffe et helt nytt system. Produkterklæring innebærer at leverandøren bekrefter at systemet tilfredsstiller alle kravene i kassasystemforskriften. Leverandørene av kassasystem skal sende inn produkterklæringen til skattekontoret på fastsatt skjema i Altinn før kassasystem tilbys for salg, utleie eller utlån. Produkterklæringen skal følge kassasystemet ved salg, utleie eller utlån.

Det er ikke noe krav om at bokføringspliktige skal melde fra til skattekontoret om hvilket kassasystem som benyttes i virksomheten. Derimot skal det oppbevares en systembeskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner lett tilgjengelig for offentlige kontrollmyndigheter i fem år etter utløpet av det siste året kassasystemet har vært i bruk.

Risikerer bot ved brudd på loven

Det kan ilegges et overtredelsesgebyr på 10 rettsgebyr (for tiden kr 11 300) dersom den bokføringspliktige ikke benytter et produkterklært kassasystem eller ikke oppbevarer systembeskrivelsen. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelse av forrige overtredelsesgebyr utgjør gebyret 20 rettsgebyr (for tiden kr 22 600).

Det vil sjeldent være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr dersom den bokføringspliktige benytter et kassasystem som er produkterklært og det viser seg at det er feil ved systemet. Brukeren vil normalt ikke ha inngående kjennskap til kravene som blir stilt i kassasystemloven og -forskriften. Feil på systemet vil i første rekke være leverandøren sitt ansvar. Brukeren kan imidlertid ved en kontroll få bokføringspålegg om å anskaffe et kassasystem som oppfyller alle lovpålagte krav.

Den som urettmessig benytter seg av unntaket fra kravet til kassasystem kan også ilegges overtredelsesgebyr, da dette vil anses som brudd på hovedbestemmelsen om å benytte et kassasystem med produkterklæring.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev