Sykepenger – vær forberedt til digital inntektsmelding

Fra 1. januar 2019 kan arbeidsgivere kun bruke digital inntektsmelding.

Den digitale inntektsmeldingen vil gjelde for sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger.

Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir. Inntektsmeldingen vil være forhåndsutfylt med opplysninger arbeidsgiver har meldt inn i a-meldingen.

For de som skal ut i foreldrepermisjon fra 1. januar, så vil skjemaet være tilgjengelig fra 4. desember i år. Dette for å sikre ferske inntektsopplysninger fire uker før foreldrepermisjonen starter. Arbeidsgiver skal sende inntektsmeldingen digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om NAV skal betale dette direkte til arbeidstaker.

A-meldingen er avgjørende

Det som er innrapportert i a-meldingen er avgjørende for beregningen av inntekten og derav grunnlaget for ytelsen. Har arbeidsgiver meldt inn feil inntekt, feil arbeidsforholdsopplysninger eller feil opplysninger om permisjoner så kan det få konsekvenser for beregningen av inntektsgrunnlaget. Opplysningene i a- meldingen skal være riktige og er de feil, må de korrigeres i den måneden de har blitt rapportert feil.

Nytt fra 1. januar er at inntekten beregnes utfra månedsinntekten de tre siste månedene før den første fraværsdagen. Det er imidlertid noen unntak hvor det kan legges til grunn et kortere tidsrom. Dette gjelder hvis du har hatt kortere arbeidsforhold, fått varig lønnsendring eller har hatt lovlig fravær uten lønn. Det samme gjelder hvis det er mer enn 25 % avvik basert på siste årsinntekt i forhold til inntektsgrunnlaget de 3 siste a-meldingene.

Hvordan forberede oss?

Gjør du alt riktig i a-meldingen så trenger du ikke gjøre noen forberedelser der. Har du derimot ansatte med feil stillingsandel, ansatte som skulle vært utmeldt, feilinnrapportering av lønn, så må du rydde opp i a-meldingene dine.

Følg også med på din informasjon fra din lønnssystemleverandør om hvordan dette kan sendes inn automatisk fra lønnssystemet. Har din leverandør ikke en løsning for dette, må du bruke NAV sin digitale løsning. NAV sin løsning skal som sagt være tilgjengelig fra 4. desember på Altinn.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev