Statsbudsjett 2021 – Merverdiavgift

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Utsatt tidfesting av merverdiavgift i byggenæringen.

Regjeringen har følgende forslag til mva – endringer i Statsbudsjettet:

1. Merverdiavgift på alternativ behandling

Det foreslås å oppheve unntaket for alternativ behandling. Alternativ behandling blir dermed avgiftspliktig. Det skal likevel ikke oppstå avgiftsplikt når alternativ behandling:

a) inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige, og

b) ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag.

2. Merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Det foreslås merverdiavgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet og ikke finansieres helt eller delvis av det offentlige.

3. Utsatt tidfesting av merverdiavgift i byggenæringen

Regjeringen foreslår å endre reglene for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri. Dette vil endre tidfestingen av merverdiavgift.

Etter forslaget vil det bli anledning til å utsette utstedelsen av salgsdokument til arbeidet er fullført. Et unntak fra dette foreslås dersom entreprenøren mottar en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift. I slike tilfeller skal entreprenøren utstede salgsdokument for det mottatte beløpet.

Abonner på nyhetsbrev