Søknadsportalen for eventbransjen åpner nå

Ordningen gjelder for bedrifter med en sentral del av virksomheten knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer, som lukkede og publikumsåpne kongresser, messer og utstillinger og ulike bedriftsinterne arrangementer som konferanser og seminarer.

Det er krav til et omsetningsfall på mer enn 30 prosent. For nærmere informasjon om hvilke næringskoder, prosjekter og kostnader som omfattes av ordningen, se innovasjonnorge.no.

Abonner på nyhetsbrev