Søknadsportal for ny runde med kompensasjonsordning åpner 18. januar 2021

Søknadsportal for runde to med kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronaepedemien, åpner 18. januar 2021. 4. januar åpner Brønnøysundregistrene sine bemannede veiledningstjenester for bedriftene.

Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021. Søknadene skal kontrolleres og godkjennes av autorisert regnskapsfører eller revisor før de sendes inn.

Forskrift som detaljerer innholdet i ordningen forventes å være klar neste uke.

Abonner på nyhetsbrev