Søkeportalen for lønnstilskudd åpner for ny runde 1. februar

Fra 1. februar kan arbeidsgivere som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august 2020 sende inn søknad om lønnstilskudd for oktober, november og desember.

Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen ved inngangen til måneden det søkes støtte for. Og den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar 2021. For å kunne søke om tilskudd er det viktig at virksomheten har rapportert korrekt gjennom a-meldingen til Aa-registeret.

Fristen for å søke er 1. mars.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev