Snart vil alle fedre kunne få betalt permisjon i forbindelse med fødsel

Mange virksomheter har allerede interne avtaler eller tariffavtale som gir fedre rett til lønnet permisjon i forbindelse med fødsel. Dette har kun vært basert på avtale og har ikke vært lovregulert.

Endring fra 2. august 2022

Ukene før og etter fødsel er forbeholdt mor, og bare mor har i utgangspunktet rett på foreldrepenger i denne perioden. Men fra 2. august i år vil også fedre kunne velge å ta ut foreldrepenger i inntil ti dager i forbindelse ved fødsel, og dermed få betalt. Dette forutsatt at far har opptjent egen rett til foreldrepenger. Er det kun mor som har opptjent rett til foreldrepenger, vil altså ikke far få betalt.

Fedre har allerede en lovfestet rett til å ta to uker permisjon i forbindelse med fødsel, men uten at loven sier noe om lønn. Endringen fra 2. august gir far rett til å ta ut permisjon med foreldrepenger i inntil ti dager i denne perioden. Disse ti dagene, eller to ukene, er inkludert i det totale antall permisjonsdager med foreldrepenger far har rett til, og de dagene som eventuelt tas ut går til fratrekk på disse. Velger far å ta ut hele perioden på ti dager med foreldrepenger i forbindelse med fødselen, har han brukt to av de totalt 15/18 ukene han har rett til. Tar han for eksempel bare én uke, sparer han en uke av permisjonen sin som han kan ta senere. Og velger han å ikke ta ut permisjon med foreldrepenger, for eksempel fordi det allerede er intern avtale om lønnet permisjon i virksomheten, så sparer han begge ukene til senere.

Den klare hovedregelen er at bare én av foreldrene kan ta ut foreldrepenger om gangen, og at det bare er mor som kan ta ut foreldrepenger de første 6 ukene etter fødsel. Fars nye mulighet til å ta ut foreldrepenger i forbindelse med fødsel kommer i tillegg til rettighetene som mor har. Mor og far kan dermed ta ut foreldrepenger samtidig. Unntaket gjelder kun disse to ukene og ikke for noen annen del av foreldrepengeperioden som deles mellom mor og far. Dette selv om far ikke velger å ta ut permisjon med foreldrepenger i forbindelse med fødselen.

Endringen her gjelder når barnet blir født 2. august 2022 eller senere, og reglene gjelder også for medmødre.

Hva med de som allerede har rett til lønnet permisjon?

Ja, hvordan blir det for de som allerede har interne avtaler eller tariffavtale som gir fedrene rett til lønn for permisjonen? Det er vel lite trolig at fedre som allerede har rett til lønn under permisjonen velger å motta foreldrepenger i stedet, i og med at de da bruker av kvoten sin.

Men når det er sagt, vil en avtale om lønnet permisjon fra arbeidsgiver i forbindelse med fødsel likevel ikke være til hinder for utbetalingen av foreldrepenger. Det betyr at far både kan motta lønn fra arbeidsgiver og foreldrepenger fra NAV for samme periode.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev