Skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit

Ut 2020 skal Storbritannia fortsatt behandles som om landet var medlem av EU. Det innebærer bl.a. at britiske aksjer fortsatt omfattes av fritaksmetoden.

Storbritannia forlot EU fra 1. februar 2020. Etter en avtale mellom EFTA-landene og Storbritannia skal imidlertid Storbritannia behandles som om landet fremdeles var medlem av EU og EØS, også på skatteområdet. Storbritannias uttreden fra EU vil derfor ikke ha skatte- og avgiftsmessige konsekvenser umiddelbart. Avtalen gjelder ut 2020, med mulighet for forlengelse.

Det er også vedtatt en egen lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU som trådte i kraft fra 1. februar 2020. Overgangsperioden vil i første omgang vare til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse.

Skatteetaten har en egen informasjonsside om skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit på skatteetaten.no. Informasjonssiden er delt opp i følgende underkapitler:

  • Generelt om skattemessig behandling av selskap hjemmehørende i EØS og EØS-borgere
  • Personskatt
  • Næringsbeskatning
  • Merverdiavgift
  • Særavgift

Les for øvrig mer om Brexit på regjeringen.no.

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev