Skal du ha feriepenger i juni når du er sykmeldt?

Mange forbinder juni med den måneden vi får feriepengene våre. Men skal egentlig feriepengene utbetales til alle ansatte da?

Feriepenger er ment å dekke inn den inntekten du skulle hatt når du har ferie. Får du urettmessig utbetalt både sykepenger fra NAV og feriepenger fra arbeidsgiver i juni så betyr det at det blir ingen inntekt når du skal ta ut ferien.

Hovedregel for utbetaling av feriepenger

Feriepengene skal utbetales når du skal ta ut ferie. Fordeles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende ferieuttaket. Dette gjelder spesielt for timelønte.

For månedslønte så kan arbeidsgiver avregne feriedagene i juni måned samtidig som de utbetaler feriepengene. For de som har avtale om 5 uker ferie så betyr det at de får ikke månedslønn i juni selv om de er på jobb. Det betyr at du i praksis er trukket en månedslønn i lønn. Siden 5 uker ferie er litt mer enn en måned, blir du trukket litt ekstra.

Månedslønt og sykmeldt

Er du egentlig månedslønt hvis du er sykmeldt og får utbetalt sykepenger direkte fra NAV og ikke fra arbeidsgiver? Du kan sikkert si at du har i avtalen din at du er månedslønt, men i tillegg så er det NAV som utbetaler sykepenger direkte til deg. Det betyr at arbeidsgiver ikke klarer å trekke deg i lønn for feriedager i juni. Opphører ikke inntekten, så kan du i utgangspunktet ikke få feriepengene.

Eksempel ved sykmelding fra 1. juni til 30. juni:

Du er sykmeldt i hele juni, arbeidsgiverperioden går frem til og med 16. juni og NAV utbetaler sykepenger direkte til deg fra 17. juni. Her klarer ikke arbeidsgiver å trekke deg for alle feriedagene som feriepengene er ment å dekke inn og du kan derfor ikke få feriepengene før du faktisk tar ferie.

Hva hvis du vil ta ut ferie selv om du er sykmeldt?

Det er ingenting i veien for at du kan ta ut ferie hvis du ønsker det selv om du er sykmeldt. Så hvis arbeidsgiver godkjenner feriesøknaden din på for eksempel 3 uker med ferie i juni, så skal de utbetale feriepenger for 3 uker. Du må da huske å gi NAV beskjed om at du tar ut ferie slik at du ikke får sykepenger fra dem samtidig med feriepenger fra arbeidsgiver. Feriepengene for de 2 siste ukene vil da stå på vent hos arbeidsgiver til du avtaler uttaket av disse 2 ukene.

Sykepengene utbetales fra arbeidsgiver

Mange har i avtalen sin at arbeidsgiver utbetaler fulle sykepenger under sykefraværet. Dette innebærer at arbeidsgiver søker refusjon fra NAV på sykepenger til virksomheten og du som arbeidstaker får din vanlige månedslønn fra arbeidsgiver. I dette tilfellet vil du kunne motta feriepenger i stedet for sykepenger i juni selv om du er sykmeldt, og det er sykepengene som arbeidsgiver har holdt tilbake som tilbakebetales når du senere skal ha ferie.

Andre ytelser fra NAV

Samme problematikken får du for permitterte ansatte som får dagpenger fra NAV. Du skal ikke ha feriepenger samtidig med dagpenger.

Foreldrepermisjon kan imidlertid avvikles samtidig med ferie. Men her kan ferien også avvikles i stedet for uttak av foreldrepermisjon, for eksempel for å utsette foreldrepermisjonen. Det som er viktig er at det skrives en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for hvordan uttaket av ferien og utbetalingen av feriepengene skal være i slike situasjoner slik at eventuell avregning av lønn blir riktig.

Abonner på nyhetsbrev