Satser forskudd og skattefastsetting for 2021

Finansdepartementet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2021.

Kostbesparelse

Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 94 per døgn.

Reiser med overnatting

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri kostgodtgjørelse. I tillegg vil skillet mellom yrkesopphold og pendleropphold være av betydning dersom overnattingsstedet er privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter.

I tillegg til at godtgjørelsen må være innenfor satsene nedenfor, må særskilte legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriften være oppfylt for at godtgjørelsen i sin helhet kan utbetales trekkfritt.

Overnattingssted Sats
For arbeidstakere som bor på hotell kr 609
For arbeidstakere som bor på hotell med inkl frokost reduseres hotellsatsen med 20 prosent kr 487
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter kr 170
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat kr 94

 

Nattillegg utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale eller tariffavtale) for yrkes-/tjenestereiser med inntil kr 435 per døgn og i samsvar med legitimasjonskrav.

Reiser uten overnatting

Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring uten overnatting
– innland og utland
Satser
6 til 12 timer kr 200
Over 12 timer kr 400

 

Får skattepliktig i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekk- og skattefrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes av til nærmeste hele krone

Bilsatser – fordel ved privat bruk av firmabil

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 % av bilens listepris som ny inntil kroner 325 400 og 20 % av overskytende listepris.

Bilsatser – firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 58 000 for inntektsåret 2021, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy, eller for lav.

Bilsatser – firmabil som faller utenfor standardreglene

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,40 per km.

For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Sats per kilometer – uansett kjørelengde 3,50 kr.

Fri kost og losji

Den trekk- og skattepliktige fordelen ved helt eller delvis fri kost og losji fastsettes etter følgende satser

Fritt opphold – kost og losji kr 132
Fri kost – alle måltider kr 94
Fri kost – to måltider kr 73
Fri kost – ett måltid kr 48
Fritt losji – ett eller delt rom kr 38

Abonner på nyhetsbrev