Retningslinjer for betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av korona-utbruddet

Skatteetaten har gitt retningslinjer for behandling av søknader om betalingsutsettelse som følge av korona-utbruddet.

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke om utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav.

Fra 10. juni kan næringsdrivende, selskap og privatpersoner søke om betalingsutsettelse. Betalingsutsettelsen kan bare innvilges frem til 31. desember 2020. Ordningen gjelder bl.a. for merverdiavgift som forfaller 10. juni, dvs. både 1. og 2. termin 2020.

Det er et hovedvilkår at virksomheten er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av koronasituasjonen.

For næringsdrivende og selskaper stilles følgende tilleggsvilkår:

 • at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd)
 • at alle pliktige oppgaver er levert
 • at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk

For enkeltpersonforetak stilles ytterligere tilleggsvilkår:

 • aktive enkeltpersonforetak som søker om utsettelse for skatte- og avgiftskrav knyttet til næringsvirksomhet blir vurdert etter vilkårene for næringsdrivende
 • avsluttet enkeltpersonforetak blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner.
 • utsettelse for skatte- og avgiftskrav som knytter seg til innehavers private forhold blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner

Ved innvilget søknad om betalingsutsettelse vil ikke kravet ikke bli innkrevd i utsettelsesperioden.

Ordningen omfatter ikke:

 • forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
 • artistskatt
 • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
 • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
 • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
 • erstatningskrav

Søknaden sendes inn i Altinn, tidligst fra 10. juni 2020.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev