Regjeringens strategi for SMB

Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter.

I strategien har regjeringen prioritert å se nærmere på små og mellomstore bedrifter innenfor følgende områder:

 • En enklere hverdag
 • God tilgang til kunder
 • Økt innovasjonsevne
 • God nok tilgang til kompetanse og kapital

Regjeringen vil:

 • Redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler med 10 mrd. kroner årlig i perioden 2017–2021.
 • Modernisere og forenkle selskapslovgivningen ved å:
  • Revidere selskapsloven for effektiv organisering av felles virksomhet med ubegrenset ansvar.
  • Videreføre arbeidet med aksjeloven slik at regler og rapporteringskrav ytterligere tilpasses SMB
 • Gjennomgå regelverket for rekonstruksjon i selskapene
 • Følge opp forstudien om forskjeller mellom finans­- og skatteregnskapet for å se om forenklinger i regnskapsmessig og skattemessig rapportering for små aksjeselskaper kan gjennomføres
 • Forebyggende restrukturering slik at personlig næringsdrivende med økonomiske forpliktelser skal få en ny sjanse.
 • Fjerne omstillingsloven
 • Videreføre virksomheten i Regelrådet.
 • Utvikle en ny digital skattemelding.
 • Bidra til pålitelige registerdata og utvikling av Brønnøysundregistrene
 • Tilgjengeliggjøre mer data til offentligheten
 • Se på mulighetene for å dele tilsynsdata.
 • Fortsette arbeidet med å forenkle og digitalisere plan­ og byggesaksprosessene
 • Bidra til å øke hastigheten på digitaliseringen av tjenester i kommunene.
 • Etablere fleksible IKT-­løsninger i NAV

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev