Regelverksendringer fra 1. januar 2021

Finansdepartementet har utarbeidet en oversikt over regelverksendringer fra 1. januar 2021 på departementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatt, avgift, skatteforvaltning og annet.

Oversikten finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regelverksendringer-fra-finansdepartementet-fra-1.-januar-2021/id2815093/

 

 

Abonner på nyhetsbrev