Regelendringer fra 2019

Fra årsskiftet er det flere viktige endringer i skatte- og bokføringsregelverket. Her finner du en oversikt over hva du må kjenne til som næringsdrivende.

Skattefrie gaver fra arbeidsgiver

I utgangspunktet er gaver ansatte får i forbindelse med arbeidsforholdet skattepliktig. Arbeidstaker kan imidlertid motta enkelte gaver fra arbeidsgiver skattefritt. Dette gjelder gaver i forbindelse med spesielle anledninger, og gaven vil være skattefri når verdien er innenfor fastsatte beløpsgrenser.
Det er gjort justeringer på de skattefrie beløpene, og i tillegg er det noen endringer når det gjelder vilkårene for å motta enkelte av gavene. Nytt fra 2019 er at disse reglene også vil omfatte gaver fra tredjepart. Tabellen nedenfor viser gjeldende regler, og nye regler fra 2019.

Tips skal lønnsinnberettes

Tips er skattepliktig inntekt for mottaker. Arbeidsgiverne pålegges fra 2019 å lønnsinnberette tips som arbeidstakerne mottar.
Arbeidsgiver blir i tillegg pålagt å foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift på beløpet.

Nye regler for personalrabatter

Det er vedtatt nye vilkår for hva som skal regnes som skattefri personalrabatt.
Fra 2019 kan rabatten ikke utgjøre er enn 50 % av varens eller tjenestens omsetningsverdi. Det er omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn. Dersom rabatten er større enn 50 % blir hele rabatten skattepliktig.
I tillegg skal det være en øvre beløpsgrense for den samlede verdien av skattefrie rabatter en ansatt kan få i løpet av året. Dette beløpet blir i 2019 7.000 kroner.

Skattefrie satser for dagdiett reduseres

De skattefrie satsene for reise uten overnatting reduseres betydelig i 2019. Dette er de nye satsene:

• 200 kroner for reiser mellom 6 og 12 timer
• 400 kroner for reiser over 12 timer

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser.

Statens satser endres fra 1. januar 2019

Statens satser blir med virkning fra 1. januar endret. Her er endringene:

• Bilgodtgjørelse endres til 4,03 pr. km.
• Sats for udokumenterte utgifter til kost ved reise endres til:
o For reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr 780
o For reise fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med kr 307.
o For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr 570.
• Ulegitimerte utgifter til overnatting endres til kr 435 pr. døgn.

Merk at statens satser og de skattefrie satsene ikke lenger er samkjørte, noe som gjør at deler av statens satser blir skattepliktig på mottaker.

Skattefri overtidsmat

Fra 2019 vil det være lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du kan få skattefri overtidsmat.
Endringen går ut på at det blir skattefritak for et måltid for ansatte som arbeider minst 10 timer sammenhengende etter nærmere angitt sats. For 2019 er den skattefrie satsen satt til 200 kroner.
Det nye regelverket vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver eller den ansatte kjøper måltidet.
Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer. Hvis arbeidsdagen likevel blir kortere enn de planlagte 10 timene, blir det skatteplikt på verdien av måltidet.
Det blir ikke lenger mulig å utbetale ikke-legitimerte matpenger ved overtid skattefritt.

Kilder: www.regnskapnorge.no og www.pwc.no

Abonner på nyhetsbrev