Prosjekt og timeføring

Full kontroll gir maksimal lønnsomhet

Som prosjektleder trenger du full oversikt over lønnsomheten i et prosjekt, og da er et godt prosjektstyringsverktøy helt essensielt. Tripletex’ prosjektmodul er en av de aller beste på markedet.

I Tripletex kan du selv velge hvor omfattende du vil sette opp prosjektene. For noen vil det være viktig å måle alt i prosjektet opp mot et budsjett, mens det for andre kun er påløpte timer og utgifter som står i fokus. Med rapporteringsverktøyet kan du hente ut rapport per prosjekt med inntekter, kostnader, lønnsomhet og dekningsgrad. På denne måten kan du følge opp ditt prosjekt underveis. Timestatistikk er også inkludert i modulen, noe som er svært nyttig for alle selskaper der man fakturerer timer.

Modulen er svært fleksibel – enten du skal budsjettere og lage prognoser for et stort eller lite prosjekt vil Tripletex’ prosjektverktøy passe for deres behov.

Funksjonalitet i modulen

  • Budsjettering og prognoser på prosjektnivå
  • Resultatrapporter – filtrer på prosjekter, ansatte, produkter og perioder og få god oversikt
  • Timestatistikk
  • Ressursplanlegging – opprett enkelt egne ressursgrupper og planlegg bruken av disse
  • Timeføringsapp