Pensjon fra første krone fra 1. januar 2022

Plikt til OTP

Alle virksomheter som har plikt til å opprette en OTP-ordning, har nå fått nytt regelverk. Det nye regelverket vil gi en høyere kostnad til arbeidsgivere med mange deltidsansatte. Mer enn noen gang vil en nøyaktighet på inn- og utmelding av arbeidsforhold i a-meldingen være viktig. Grunnlaget for dette er en riktig utfylt arbeidsavtale.

Nytt regelverk

Nedre aldersgrense

Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 13 år, mot tidligere 20 år.

Minimumskrav til lønn

En arbeidstaker som ansettes av virksomheten skal meldes inn når arbeidstakeren har mottatt samlet lønn fra foretaket med et beløp som tilsvarer rapporteringspliktig lønn i a-meldingen. For ordinære virksomheter er beløpsgrensen kr 1000.

I regelverket for pensjonsordningen kan det fastsettes lavere eller ingen minstekrav til lønn for opptak i pensjonsordningen. Dersom pensjonsordningen ikke har minstekrav til lønn, skal arbeidstakeren opptas som medlem fra første arbeidsdag i foretaket.

Deltidsansatte

Opptjent pensjon for arbeidstaker i deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av den pensjon som ville være opptjent dersom arbeidstakeren hadde hatt fulltidsstilling.

Sesongansansatte

Regelverket som tidligere gjaldt sesongansatte er fjernet. Det vil si at alle sesongansatte skal behandles som deltidsansatte.

Eldre arbeidstakere

For foretakspensjon skal også de arbeidstakere som har mindre enn 10 år igjen til opptjeningsalderen (67 år) tas opp som medlem av pensjonsordningen.

For innskuddspensjon kan det fastsettes i innskuddsplanen at arbeidstakere over 75 år ikke skal opptas som medlem.

For tjenestepensjon er øvre aldersgrense 75 år.

Overgangsordninger

Arbeidsgiver har en frist frem til 30. juni 2022 på å tilpasse seg ordningene

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev