Nyttig informasjon fra Revisorforeningen

Revisorforeningen har også denne uken laget et nyhetsbrev der de omtaler viktige regelendringer som har kommet i forbindelse med koronakrisen.

I krisen næringslivet står i nå med inntektsbortfall og permitteringer, oppstår det mange spørsmål og praktiske utfordringer som løpende må håndteres.

Regjeringen og Stortinget har i ukene etter at koronakrisen rammet, fremmet og vedtatt en rekke ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Noen av tiltakene gjelder allerede, andre vil bli vedtatt og tre i kraft på et senere tidspunkt.

Regjeringen har nå lagt frem et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av koronakrisen. Det er antagelig den viktigste saken som omtales i dette nyhetsbrevet.

Det er ikke alltid like lett å få oversikt over hva som gjelder og for hvem. I det vedlagte nyhetsbrevet prøver vi å gi deg oversikt over og innsikt i de viktigste tiltakene.

Abonner på nyhetsbrev