Nye støtteordninger og økonomiske tiltak

Regjeringen la i dag frem forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene.

De viktigste forslagene for næringslivet:

 • En ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020-februar 2021
  • Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021
  • Vilkårene for å få kompensasjon fremgår av proposisjon 31L (2020-2021) til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020
  • Ordningen gjelder for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien
  • Skal dekke inntil 60 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader for september og oktober, 70 prosent fra og med november
  • Støtten beregnes for to måneder av gangen
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer
 • Forlengelse av den midlertidige garantiordningen for kredittforsikring frem til 30. juni 2021
 • Tilpasning av ordningene for kultursektoren
 • Forlengelse av regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

Abonner på nyhetsbrev