Ny regel om sykepenger ved selvpåført karantene

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte i dag, fredag 17. april, en ny forskrift slik at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

Personer som ilegges karantene etter opphold i utlandet har i dag rett til sykepenger. Dette ble gjort for at innbyggere skulle ha inntektssikring og arbeidsgivere ikke skulle bli unødvendig belastet på grunn av smittevernstiltak og reiseråd som følge av koronapandemien. I påsken kom det fram eksempler på at folk med viten og vilje hadde trosset reiseråd fra Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet og dermed pådratt seg karantene ved hjemkomst til Norge.

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien er nå endret, slik at personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene kan nektes sykepenger.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev