Ny rapporteringsløsning for opsjoner i små oppstartsselskaper

Små oppstartsselskaper skal gi opplysninger til Skatteetaten om tildelte opsjoner i arbeidsforhold. Opsjonene skal rapporteres i egen rapporteringsløsning, og fristen for rapportering for inntektsåret 2020 er 24. mars 2021. Rapporteringen for inntektsåret 2020 skal i tillegg inneholde opplysninger om alle opsjoner tildelt under ordningen fra og med 2018.

Fra 1. januar 2018 ble det innført en gunstig ordning for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap, jf. skatteloven § 5-14 fjerde ledd. Ordningen innebærer en utsettelse av både skattlegging og arbeidsgiveravgift, etter hovedregelen frem til aksjene som opsjonen knytter seg til, realiseres. Ordningen gjelder for selskaper med inntil 25 ansatte og balansesum/driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner. Det er videre knyttet særskilte vilkår til opsjonen, arbeidsgiverselskapet, den ansatte og rapportering.

Fra inntektsåret 2020 er det innført opplysningsplikt for arbeidsgivere som har tildelt opsjoner i opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Det skal gis opplysninger om:

  • selskapets navn og organisasjonsnummer
  • den ansattes navn og fødsels- eller d-nummer
  • antall opsjoner som er tildelt
  • dato for tildelingen.

Skatteetaten utvikler skjema for rapportering som er tilgjengelig fra 1. mars 2021. Rapporteringsfrist ved første rapportering er som nevnt 24. mars 2021.

Rapporteringsfrist for ordinære oppgaver vil for senere år være 1. februar etter inntektsåret.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev