Når kan lønn med halv skatt utbetales?

Snart er det jul igjen og mange arbeidstakere gleder seg til litt ekstra lønn før juleshoppingen tar av for fullt. Men når kan de egentlig få lønna med halv skatt? Må de vente til desember, eller er det greit å utbetale den i november?

Fra og med inntektsåret 2016 ble det lov å gjennomføre halvt skattetrekk i november i stedet for desember slik det var tidligere. Har du imidlertid ansatte som ønsker å bli trukket fullt også på lønna før jul, plikter du imidlertid å oppfylle deres ønske.

Type lønn avgjør både hvordan og til hvilken tid

Det er mange, både blant ansatte og arbeidsgivere, som er av den oppfatning at loven sier at det er halv skatt før jul. Men bestemmelsen sier imidlertid at man er fritatt for forskuddstrekk for to uker eller for en halv måned før jul. I praksis blir det ofte beregnet som halv skatt, men dette kommer an på hvilken type lønn man har.

Månedslønn

Har du ansatte som har månedslønn, er det egentlig slik at lønn for siste halvdel av november eller første halvdel av desember er helt trekkfri. I praksis gjennomføres imidlertid trekkfritaket ved at det beregnes halvt skattetrekk for en hel måned. Arbeidsgivere kan dermed velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i novemberlønna eller i desemberlønna.

Time-, dag- eller ukelønn

Dersom du har arbeidstakere som har time-, dag- eller ukelønn skal lønn for to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember være fritatt for forskuddstrekk.

Utbetales denne lønna én gang i måneden, er praksisen også i disse tilfeller at det gjennomføres halvt skattetrekk på hele utbetalingen.

14-dagerslønn

Har dere 14-dagerslønn, kan arbeidsgiver velge om trekkfritaket skal gjennomføres på siste lønnsutbetaling i november eller på den første utbetalingen i desember.

Hva med eventuelle tillegg?

I utgangspunktet så gjelder trekkfritaket før jul også for diverse tillegg, for eksempel overtidsgodtgjørelse. Dette selv om tilleggsytelsen er opptjent i en annen periode, men likevel ikke dersom tilleggene er mye høyere enn det man har fått ellers i løpet av året. Tilleggene kan heller ikke være oppspart over et lengre tidsrom. Det vil si at man for eksempel ikke kan samle opp alle overtidstimene eller plusstimene gjennom året og få disse utbetalt med halvt skattetrekk før jul. I slike tilfeller må arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen.

Vær obs når noen slutter eller begynner

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på ansatte som slutter eller begynner i månedsskifte november/desember. Dersom gammel arbeidsgiver trekker halv skatt i november, mens ny arbeidsgiver trekker halv skatt i desember, vil arbeidstakeren trekkes for lite i løpet av året, og vil dermed kunne få baksmell på skatten.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev