Næringsdept. har publisert forskrift til kompensasjonsordningen som gjelder fra september-februar

Forskriften til tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august er nå klar, og gir nærmere detaljer til ordningen. Ordningen bygger på kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars-august, det er derfor mye som er likt:

 • Tilskuddet beregnes etter formelen:

faste uunngåelige kostnader x omsetningsfall x justeringsfaktor

 • Justeringsfaktoren er: 0,7 for september/oktober, 0,85 for november/desember og 0,8 for januar/februar
 • Foretaket må ha omsetningsfall på 30 prosent eller mer, som hovedsakelig skyldes koronapandemien.
 • Foretak som er registrert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, skal bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder for foretak som er registrert mer enn ett år tidligere enn den perioden det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende periode året før.
 • Ordningen dekker samme faste, uunngåelige kostnader som tidligere ordning.
 • Underskudd i tidligere regnskapsår kan gi begrensning i størrelsen på tilskuddet.

Noe er annerledes fra den tidligere kompensasjonsordningen, og er verdt å merke seg:

 • Tilskuddet beregnes for tomånedersperioder:
  • 1. september -31. oktober 2020
  • 1. november – 31. desember 2020
  • 1. januar – 28. februar 2021
 • Omsetningsfallet beregnes ved å sammenligne omsetningen i tilskuddsperioden med sammenligningsperioden. Sammenligningsperioden er tilsvarende periode som tilskuddsperioden, men året før. Det er ingen vekst- eller sesongfaktor.
 • Innholdet i søknaden skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før søknaden sendes inn.
 • Kostnaden for bekreftelse refunderes med 80 prosent, men maksimum med 10 000 kroner per tilskuddsperiode, for de som får vedtak om tildeling av tilskudd.
 • Beregnet tilskuddsbeløp opp til 60 millioner kroner per tilskuddsperiode (to måneder) utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 60 millioner kroner per tilskuddsperiode, vil beløpet over 60 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode til et foretak eller konsern er 160 mill. kroner.
 • Beregnet tilskudd under 5 000 kroner per tilskuddsperiode tildeles ikke.
 • For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. september 2020.
 • Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere, er ikke omfattet av tilskuddsordningen for noen av tilskuddsperiodene.
 • Foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i perioden 1. september 2019 til 31. desember 2019, skal bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.
 • Tilskuddet må korrigeres dersom man etter søknaden mottar tilskudd, inntektssikring eller erstatning som skulle vært hensyntatt.

Søknader om tilskudd kan sendes inn i følgende tidsrom:

 • For september/oktober og november/desember: 18. januar til 14. mars 2021.
 • For januar/februar: 15. mars til 15. mai 2021.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev