Nå omfattes hele landet av digital sykmelding

Arbeidsgivere vil fremover motta sykmeldinger og søknader om sykepenger elektronisk i Altinn.

Det vil fortsatt være noen som ikke får levert sykmeldingen digitalt, da sykehus og noen fastleger vil fortsette å bruke papirutgaven en stund til.

OM DEN DIGITALE SYKMELDINGEN

Digital sykmelding er kort fortalt en løsning som innebærer at arbeidstaker mottar sin sykmelding elektronisk. Ved å bekrefte sykmeldingen sendes sykmeldingen videre elektronisk til arbeidsgiver.

Når arbeidsgiverperioden utløper sender arbeidstaker inn søknad om sykepenger med hjelp av den samme digitale tjenesten (gamle del D). Arbeidsgiver kan så kontrollere at opplysningene er korrekte.

Prosessen fra lege mv skriver ut sykmelding og frem til arbeidsgiver og NAV mottar søknad om sykepenger er dermed digitalisert.

Det som gjenstår fra arbeidsgivers side er å sende NAV inntektsopplysningsskjemaet. Dette skjemaet må inntil videre sendes inn på papir. I løpet av 2019 er det ventet at også inntektsopplysningsskjemaet blir en del av den digitaliserte sykmeldingsprosessen.

Her ser du hvordan prosessen for digital sykmelding er tenkt (kilde NAV):

Hvem gjør hva med digital sykmelding

OPPFØLGING AV SYKMELDINGENE

NAV anbefaler at noen av de som ivaretar HR/lønn hos arbeidsgiver sørger for at sykmeldingene blir behandlet internt hos arbeidsgiver. Dette skal bidra til å sikre at oppfølging skjer og at rett personalansvarlig følger opp. På grunn av personvernet er det sterkt anbefalt at få personer tildeles rettigheter til å følge opp sykmeldingene.

Der hvor ekstern regnskapsfører ivaretar kjøring av lønn og arbeidsgiver ikke har egen HR-funksjon, kan det være hensiktsmessig at de som kjører lønn hos regnskapsføreren også følger opp sykmeldingene. Ekstern regnskapsfører kan med andre ord ivareta de oppgaver som NAV har anbefalt at HR-funksjonen tar seg av. Dette frigjør tid hos arbeidsgiver, samtidig som dette kan bidra til å sikre at arbeidsgivers del av sykmeldingsprosessen blir fulgt opp.

 

Kilde: www.regnskapnorge.no