Nå kan bedrifter søke om støtte til grønn omstilling

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva samarbeider om ordningen, og vil velge ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som skal få støtte.

Eksempler på aktuelle områder kan være sirkulær økonomi, hydrogen- og batteriteknologi og havvind, annen fornybar energi, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustrien, samt marin sektor, fór og nye arter.

Bedrifter kan søke om støtte under Grønn Plattform

Abonner på nyhetsbrev