Midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger

For å ha rett til dagpenger er det etter folketrygdloven § 4-5 et grunnleggende vilkår om å være reell arbeidssøker, det vil si aktivt arbeidssøkende, villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet. Vilkåret om å være reell arbeidssøker vil ikke være oppfylt dersom dagpengemottakeren tar ferie fra arbeidssøkingen. Fravær som er ført på meldekortet til Arbeids- og velferdsetaten, fører som hovedregel til at dagpengene blir redusert.

Stortinget ba, den 18. februar, regjeringen innføre en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling henholdsvis sommeren 2021 og 2022.

Regjeringens forslag til midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger for permitterte ble i dag klart, og skal legges frem for Stortinget for avstemning.

Regjeringen foreslår at en midlertidig ordning i 2021 utformes som følger:

  • Utbetalingen beregnes med 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.
  • Beregningsperioden for utbetaling i 2021 settes til april-desember 2020.
  • Utbetalingen gis til dem som har mottatt dagpenger minst 8 uker i beregningsperioden.
  • Maksimalt beløp settes til 25 000 kroner.
  • Utbetaling gis ikke til dem som per 7. juni 2021 har rett til fire uker ferie med dagpenger.

Budsjettvirkningen i 2021 av forslaget anslås til om lag 1 700 millioner kroner.

Proposisjonen kan leses her.

Abonner på nyhetsbrev