Lønnspliktperiode ved permittering økes

Arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering økes fra 10 til 15 dager. Dette gjelder permitteringer som iverksettes fra og med 1. mars 2022.

Ved å øke arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering vil antallet lønnspliktdager være på samme nivå som før pandemien.

Formålet er å heve terskelen for å iverksette nye permitteringer og bedre inntektssikringen for arbeidstakere i starten av permitteringsperioden.

For mer informasjon se lovvedtaket

 

Kilde: www.regnskapnorge.no

Abonner på nyhetsbrev