Lønnskompensasjonsordning er ventet i midten av juni

Søknadsfunksjonen for lønnskompensasjonsordning for dag 3-20 skulle opprinnelig vært på plass innen mai, men er forsinket. Ordningen er nå ventet å være på plass i midten av juni.

En av årsakene til forsinkelsen er at det viste seg å være krevende å lage en automatisert løsning som fattet vedtak som bygger på et detaljert regelverk. Dessuten var det lagt til grunn at lønnskompensasjon til permitterte skulle baseres på opplysninger som arbeidsgivere har rapportert til NAV og Skatteetaten via a-ordningen. Det viste seg så at a-ordningen ikke inneholdt alle de opplysningene NAV trenger for å behandle søknaden om lønnskompensasjon.

Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.

Arbeidsgivere som har forskuttert lønn til permitterte ansatte, kan søke om refusjon fra NAV for dag 3-20 i permitteringsperioden. Søknadsfunksjonen for refusjon vil være på plass samtidig med lønnskompensasjonsordningen. De bygger på hverandre. Arbeidsgivere som søker om refusjon kan samtidig legge inn, og eventuelt korrigere, de opplysningene NAV trenger for å utbetale lønnskompensasjon.

Arbeidsgivere som har meldt fra om permittering, men som ikke har forskuttert lønn til sine ansatte, vil få beskjed fra NAV om at de må sende inn nødvendige opplysninger til NAV.

Abonner på nyhetsbrev