Lånegarantiordningen forlenget til 30. juni 2021, med løpetid 6 år

Finansdepartementet har besluttet at garantiordningen for lån til bedrifter forlenges til 30. juni 2021. Det betyr at garantien gjelder for lån innvilget av finansforetak innen utgangen av 30. juni 2021. Det åpnes også for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år.

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien.

Abonner på nyhetsbrev