Krisepakken til kultur og idrett – søknadsfrist allerede 21. april

Søknadsfristen for å søke kompensasjon for tapte inntekter på grunn av korona avlyste, stengte eller utsatte arrangement er allerede 21. april.

Forskriftene som regulerer ordningene er klare og det er åpnet for å sende inn søknader.

Arrangører i  frivillighets- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller  pålegg fra myndighetene i forbindelse med  koronaviruset skal sende søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kulturarrangører som har måttet avlyse eller utsette arrangementer som følge av koronakrisen skal sende søknad til Kulturrådet.

Det er ikke krav om at en uttalelse fra revisor skal følge søknad om tilskudd. Søkes det om å kompensere tap eller merutgifter over 1 million kroner, skal søkeren på forespørsel kunne fremlegge revisorattestestasjon for beregningen av kompensasjonsbeløpet. Det medfører at det ved etterhåndskontroll må den stønadsberettigede innhente uttalelse fra revisor gjeldende den innsendte søknaden. Vi vil komme tilbake med veiledning om hva slags type uttalelse revisor skal avgi, mv.

Nærmere informasjon finnes på:

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev