Krever legeerklæring for omsorgspenger

Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronaepidemien.

Barnehagene og skolene skal åpnes delvis fra 20. og 27. april med nødvendige smitteverntiltak på plass. Det kan allikevel være noen barn som bør holdes helt eller delvis hjemme i en periode av særlige smittevernhensyn. Det kan for eksempel være at barnet har en kronisk sykdom som gjør at barnet er særlig sårbart. I slike tilfeller skal foreldrene fortsatt få omsorgspenger.

Kunnskapsdepartementet gir veiledning om hvilke barn som bør holdes hjemme av særlige smittevernhensyn. Retten til omsorgspenger vil følge disse retningslinjene, men det særlige smittevernhensynet vil måtte bekreftes av lege. Det er ikke opp til foreldrene å vurdere om barnet er særlig utsatt.

Det kan også være situasjoner hvor faren for smitte til en ekstra utsatt voksenperson i husholdningen kan gjøre at barna bør være hjemme i en periode. Dette vil også kunne utløse omsorgspenger, men også da med krav om legeerklæring.

Hvis både barn og foreldre er friske og ingen er i ekstra utsatte risikogrupper har man ikke rett til omsorgspenger dersom man allikevel holder barna hjemme.

Arbeidstakere som søker om omsorgspenger må levere legeerklæringen til arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende og frilansere leverer erklæringen til NAV.

Flere dager med omsorgspenger

Siden situasjonen med smittefare på grunn koronapandemien kan vare lenge, er antall dager med rett til omsorgspenger doblet for 2020. Nå utvides denne retten ytterligere ved særlige smittevernhensyn. I disse tilfellene skal foreldrene sikres omsorgspenger så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller på skole.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev