Kompensasjonsordningen trappes ned

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021 ble kompensasjonsordningen for næringslivet forlenget til å gjelde ut oktober, men i en nedtrappet versjon som gir sterkere insentiver til å øke den økonomiske aktiviteten.

Fra september er beløpet for maksimal støtte redusert. Stortinget ga videre regjeringen fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for å styrke insentivene til aktivitet ytterligere, dersom ikke ordningen avvikles.

På den bakgrunn varsler Regjeringen følgende innstramminger i ordningen fra september:

  • Terskelen for omsetningsfall heves fra 30 til 40 prosent for å bedre kunne målrette støtten mot de bransjene og bedriftene som fortsatt har behov for kompensasjon.
  • Videre justeres beregningsformelen. De faste, uunngåelige kostnadene skal nå multipliseres med omsetningsfallet i prosent, minus 40 prosentenheter, i stedet for et fratrekk på 30 prosentenheter som i dag. Den såkalte justeringsfaktoren i beregningsformelen holdes uendret.

Endringene i regelverket forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

 

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev