Kompensasjonsordningen for næringslivet – justeringer i ordningen og kompensasjon for tapt varelager

Maksimalt samlet utbetalt tilskudd per bedrift/konsern fra mars 2021 og ut ordningens levetid heves til 120 millioner kroner, gjeldende fra november 2021. Maks samlet tilskudd for perioden mars – oktober 2021 er fortsatt 100 millioner kroner.

Tapt varelager

Bedriftene som er direkte berørt av smitteverntiltakene, for eksempel bedrifter som opplever skjenkestopp, kan få dekket inntil 100 prosent av varer som går ut på dato fordi de ikke kan omsettes som følge av det målrettede smitteverntiltaket. Forutsetningen for å få dekket tapt varelager er at man kvalifiserer for støtte under kompensasjonsordningen, dvs. at bedriften må ha hatt 30 pst. omsetningsfall. Giver må imidlertid være oppmerksom på den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av slike saker.

Abonner på nyhetsbrev