Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober – ny beregningsmetode

Nye tilskuddsperioder

Kompensasjonsordning 3 utvides i utgangspunktet med to nye tilskuddsperioder:

  • Juli-august 2021 – søknadsfrist 15. november 2021
  • September-oktober 2021 – søknadsfrist 15. desember 2021

Regjeringen har varslet at ordningen kan bli avsluttet før tilskuddsperioden september-oktober hvis koronasituasjonen skulle tilsi det. Dette har Stortinget gitt sin tilslutning til.

Ny beregningsmåte fra og med juli

Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 pst omsetningsfall og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall. Fram til juni starter kompensasjonsgraden på 25,5 pst med 30 pst omsetningsfall (85 pst x 30 pst) og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall. Dette fremgår av en ny beregningsregel i forskriften § 3-1 første og annet ledd.

Hensikten med den nye bergningsmåten, er at det ikke skal lønne seg å bremse aktiviteten for å få minst 30 pst omsetningsfall.

Lavere maksgrense for september-oktober

For tilskuddsperioden september-oktober er maksimalt tilskudd per foretak eller konsern 20 millioner kroner. Beregnet tilskudd over 10 millioner kroner avkortes med 50 pst.

I tillegg gjelder maksgrensen på 100 millioner kroner samlet for alle tilskuddsperioder fra og med mars 2021.

Flyselskaper inkluderes fra og med mai

Se forskriften § 1-3 bokstav d.

Justert fisjonsregel

Forskriften § 2-3 har en bestemmelse om sammenligningsperioden for et foretak som har vært del av fisjon. Før endringen var regelen at ved fisjon registrert etter 1. september 2019, skulle søkeren bruke januar-februar 2020 som sammenligningsperiode.

Forskriften er nå endret for å fange opp sammenligningsperiodene fra mars 2019. Søker som har vært del i en fisjon som er registrert i perioden 1. mars 2019 til 31. desember 2019, skal bruke omsetningen i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet dersom fisjonen er gjennomført i sammenligningsperioden eller senere.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev