Kompensasjonsordning 2 forlenges ut april

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall etter august (kompensasjonsordning 2) med 2 måneder. Det betyr at også mars/april 2021 omfattes. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar. Det vil fremdeles være krav om omsetningsfall på 30 prosent eller mer for å være omfattet av ordningen.

En videreføring av ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

 

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev