Kompensasjonsordning 2 – den nye kontantstøtten til næringslivet

Start med forberedelsene nå

Dokumentasjonen til søknader for perioden september/oktober kan samles inn og ordnes nå. Foretak som skal søke må utarbeide oppstillinger over omsetningen i tilskuddsperioden og sammenligningsperioden, og over faste uunngåelige kostnader i tilskuddsperioden. Reglene for dette vil være de samme som i kompensasjonsordning 1.

Kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall i perioden september 2020 – februar 2021

Den nye kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall skal dekke perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021. Ordningen bygger i stor grad på kompensasjonsordningen fra i vår som gjaldt for perioden mars – august 2020 – kompensasjonsordning 1. Den nye ordningen var først tiltenkt reiselivsbedrifter, men vil på grunn av økte smitteverntiltak bli gjort gjeldende for alle.

  • Foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent i tilskuddsperioden kan søke om tilskudd
  • Inntil 70 prosent av faste uunngåelige kostnader dekkes for september/oktober. Justeringsfaktoren økes til 85 prosent for november/desember og blir 80 prosent for januar/februar.
  • Omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader skal beregnes på samme måte som i kompensasjonsordning 1
  • Det blir ikke noen sesong- eller vekstfaktor for beregning av tilskudd i kompensasjonsordning 2
  • Vilkårene for å omfattes av kompensasjonsordning 2 vil i stor grad være de samme som i kompensasjonsordning 1. Det var tidligere varslet at den nye ordningen kun ville gjelde for reiselivsnæringen, men fordi koronasitusjonen har forverret seg videreføres en generell ordning for hele næringslivet
  • I den nye ordningen beregnes omsetningsfall med utgangspunkt i tomånedersperioder, sammenliknet med tilsvarende periode året før. Det vil si at samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020, og tilsvarende for november/desember og januar/februar
  • Foretak som ikke hadde omsetning i referanseperioden i 2019 kan ikke søke støtte for den aktuelle tomånedersperioden
  • Søknader for periodene september/oktober og november/desember kan sendes inn fra midten av januar 2021. Søknader for perioden januar/februar kan sendes inn fra midten av mars 2021. Søknadsperioden vil bli om lag to måneder med frist i midten av mars og midten av mai.
  • Kompensasjonsordning 2 skal forvaltes av Brønnøysundregistrene. Det arbeides med å opprette en portal med informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjema i Altinn. Kompensasjonsordning 1 forvaltes av Skatteetaten

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

I kompensasjonsordning 2 skal det ikke utbetales tilskudd før innholdet i søknaden er bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. Dette vil være den viktigste kontrollen i ordningen.

Deler av utgiftene til bekreftelsen vil bli dekket av ordningen. Søkere som mottar tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

 

Kilde: www.revisorforeningen.no

Abonner på nyhetsbrev