Kommunesammenslåing: Endring av vedtekter

Fra 1. januar 2020 blir mange selskapers vedtektsbestemmelser om forretningskommune utdaterte på grunn av kommunesammenslåinger. Må vedtektene endres? Og hvilke krav er det til dokumentasjon ved innsending?

Fra 1.7.2013 opphørte kravet om forretningskommune i vedtekter for aksjeselskap. De fleste selskaper stiftet før dette har fortsatt bestemmelser om kommune i sine vedtekter, og må derfor forholde seg til bestemmelsen til den eventuelt blir endret av generalforsamlingen. Og når 119 kommuner blir til 47 nye fra 1.1.2020, blir mange selskapers vedtekter utdaterte.

Må vedtektene endres?

Det er ingen plikt til å vedta og sende inn nye vedtekter som følge av at man har bestemmelser om forretningskommune som ikke lenger eksisterer. Men det er ryddig å oppdatere denne bestemmelsen, og sende inn dette til Foretaksregisteret i forbindelse med eventuelle andre endringer i vedtektene.

Endring av vedtekter

Vedtektsendringer krever etter aksjeloven et generalforsamlingsvedtak hvor minst 2 tredeler stemmer for forslaget fra styret. Og ved oppdatering av vedtekter i Foretaksregisteret må nye vedtekter og generalforsamlingsprotokoll som dokumenterer endringen vedlegges samordnet registermelding. Dette er imidlertid ikke nødvendig ved oppdatering av kommunenavn som følge av kommunesammenslåing. Dette er et vedtak som er fattet utenfor selskapet, og det er derfor, ifølge Foretaksregisteret, tilstrekkelig å sende inn de nye vedtektene uten ytterligere dokumentasjon. Dersom selskapet ønsker å fjerne bestemmelsen om forretningskommune helt, vil det fortsatt være et vedtak som generalforsamlingen må vedta med to tredelers flertall, og hvor protokoll og vedtekter må vedlegges registermeldingen.

Kilde: www.sticos.no

Abonner på nyhetsbrev