Kjøp av tjenester fra utlandet

Fjernleverbare tjenester

Plikten til å beregne merverdiavgift oppstår ved kjøp av såkalte fjernleverbare tjenester fra utlandet.
En fjernleverbar tjeneste er en tjeneste som kan leveres uavhengig av sted. Vi sier gjerne at tilbyderen kan sitte hvor som helst i verden og levere tjenesten, eller at tjenesten kan leveres over av-stand.

Typiske fjernleverbare tjenester er reklametjenester, datatjenester, regnskapsføring og revisjon, ulike konsulentoppdrag og formidlingstjenester. Offentlig virksomhet og norske næringsdrivende som kjøper denne typen tjenester fra utlandet, må selv beregne merverdiavgift.

Avgiftspliktige kjøp

I tillegg til at innkjøpet er en fjernleverbar tjeneste skal tjenesten være mva-pliktig i Norge for at kjøper skal ha plikt til å beregne merverdiavgift. Kjøpes det inn tjenester som er unntatt fra merverdiavgift ved omsetning i Norge, skal det ikke beregnes merverdiavgift ved tilsvarende kjøp fra utlandet. Tjenester innen helse, undervisning og finans er eksempler på unntatte tjenester. Leies det inn helsepersonell fra Sverige, skal det ikke beregnes merverdiavgift fordi utleie av helsepersonell er unntatt fra merverdiavgift ved omsetning i Norge. Leies det derimot inn rengjøringspersonell, vil det være mva-plikt på innkjøpet.

Gjelder alle som driver næring

Plikten til å beregne merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet gjelder offentlig virksomhet og alle som driver næring. Det betyr at også selskaper som ikke driver merverdiavgiftspliktig virksomhet, blir merverdiavgiftspliktige. For eksempel vil en tannlege som kjøper inn data-support fra utlandet, måtte betale merverdiavgift på innkjøpet selv om tannlegen bare driver unntatt virksomhet. Avgiftsplikten oppstår fordi datasupport er avgiftspliktig ved omsetning i Norge.

Foreninger, stiftelser og andre ideelle organisasjoner er i utgangspunktet ikke næringsdrivende og skal derfor ikke beregne merverdiavgift hvis de kjøper inn tjenester fra utlandet. Driver organisasjonen næring, og tjenesten som kjøpes inn er til bruk i næringen, vil imidlertid organisasjonen være omfattet av reglene.

Rapportering og minstesum

Merverdiavgift på innkjøp av tjenester fra utlandet skal rapporteres i mva-meldingen. Offentlig virksomhet og næringsdrivende som ikke er mva-registrert, skal levere en egen melding, RF-0005 mva-melding for omvendt avgiftsplikt.

For offentlig virksomhet og næringsdrivende som ikke er mva-registrert, gjelder det en minstesum. De skal ikke beregne og betale merverdiavgift før samlet kjøp for et kvartal overstiger 2000 kroner. For mva-registrerte virksomheter gjelder det ingen minstesum.

Fradrag for beregnet avgift

For offentlig virksomhet og næringsdrivende som ikke er mva-registrert, blir merverdiavgiften en kostnad. Selskapet kan ikke trekke fra beregnet avgift som inngående avgift. Den innkjøpte tjenesten må være kjøpt inn til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet for at det skal være mva-fradrag.

Næringsdrivende, stiftelser og foreninger kan ha både unntatt og mva-pliktig virksomhet. Det er bare når tjenesten er til bruk i den pliktige delen at beregnet avgift kan trekkes fra som inngående avgift. Er anskaffelsen delvis til bruk i avgiftspliktig virksomhet (fellesanskaffelser) er det forholdsmessig fradrag. Fradragsberettiget beløp tas med i mva-meldingen.

Abonner på nyhetsbrev