Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene

Forslaget til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet ble godkjent i statsråd i dag.

Les mer

Søknadsportal for ny runde med kompensasjonsordning åpner 18. januar 2021

Søknadsportal for runde to med kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronaepedemien, åpner 18. januar 2021

Les mer

Enighet mellom Frp og regjeringspartiene om endringer i statsbudsjettet for 2021

Frp og regjeringspartiene er enige om noen endringer i forhold til forslaget i statsbudsjettet for 2021

Les mer

Enighet mellom Frp og regjeringspartiene om mva-endringer i statsbudsjettet for 2021

Frp og regjeringspartiene ble i går enige om mva-endringer i statsbudsjettet for 2021

Les mer

Innleie av arbeidskraft

Innleie er stort sett både lovlig og uproblematisk, men ikke helt sjelden skjer innleie på sviktende grunnlag eller med bakgrunn i mangelfulle vurderinger. Fallgruvene knytter seg tidvis til vilkårene for innleie og andre ganger til konsekvensene av innleie. Nedenfor gjennomgås hovedreglene og noen av fallgruvene.

Les mer

Kjøp av tjenester fra utlandet

Offentlig virksomhet og næringsdrivende som kjøper tjenester fra utlandet, skal selv beregne merverdiavgift. Denne bestemmelsen er det mange som glemmer eller ikke er klar over.

Les mer

Kompensasjonsordning 2 – den nye kontantstøtten til næringslivet

Dokumentasjonen til søknader for perioden september/oktober kan samles inn og ordnes nå

Les mer

Satser forskudd og skattefastsetting for 2021

Finansdepartementet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2021. Kostbesparelse Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 94 per døgn. Reiser med overnatting På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hva du kan […]

Les mer

Nyheter fra Tripletex i november

Tripletex gjør stadig forbedringer på sin plattform og de lansert 4 nye moduler/verktøy vi mener kan være hensiktsmessig for våre kunder.

Les mer

Statsbudsjett 2021 – Merverdiavgift

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Utsatt tidfesting av merverdiavgift i byggenæringen.

Les mer

« Forrige sideNeste side »

Abonner på nyhetsbrev