Søknad om utsatt betaling av skatt og avgift

Virksomheter som er økonomisk rammet av koronautbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og fleksibel ordning

Les mer

Lånegarantiordningen forlenget til 30. juni 2021, med løpetid 6 år

Finansdepartementet har besluttet at garantiordningen for lån til bedrifter forlenges til 30. juni 2021

Les mer

Nye støtteordninger og økonomiske tiltak

Regjeringen la i dag frem forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene.

Les mer

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

Kongen i statsråd har i dag besluttet at lovreglene som innfører egen pensjonskonto skal settes i kraft 1. januar 2021. Departementet har samtidig fastsatt utfyllende forskrifter og overgangsregler

Les mer

Foreslår forlengelse av regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats.

Les mer

SkatteFUNN – ny guide for enklere søknadsprosess

Forskningsrådet har utarbeidet en ny guide som gjør søknadsprosessen enklere. 

Les mer

Ikrafttredelse av endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven mht revisjon av mellombalanse og forlenge unntak fra krav om fysisk møte

Les mer

Vedtatt endringer i tilskuddsordninger

Det er vedtatt endringer i tilskuddsordninger for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb m.m.

Les mer

Regjeringen foreslår nye økonomiske tiltak

Regjeringen har lagt frem nye tiltak i en proposisjon til Stortinget for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien.

Les mer

Utleiefristen for rett til tilbakegående avgiftsoppgjør utvides midlertidig fra 6 til 12 måneder

For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for utleie utvidet til tolv måneder.

Les mer

Neste side »

Abonner på nyhetsbrev