Åpenhetsloven

Ny lov setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er endelig vedtatt, men tidspunkt for ikrafttredelse er foreløpig ikke fastsatt.

Les mer

Slik er reglene for egenmelding

Når har man rett til å bruke egenmelding og når kan arbeidsgiver frata arbeidstaker denne retten? Slik er reglene.

Les mer

Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober – ny beregningsmetode

Forskriften til kompensasjonsordning 3 er endret. Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 pst omsetningsfall og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall.

Les mer

Nyheter i Tripletex i mai

Tripletex lanserte flere nye forbedringer og forenklinger i programvaren i mai. Vi har samlet siste nytt nedenfor.   Import av Vipps-oppgjør Tripletex har lagt til rette for en import som er tilpasset oppgjørsrapportene som kan eksporteres fra Vipps. Dette gjør det svært enkelt å registrere transaksjoner fra Vipps i Tripletex. Les mer   Eksport av […]

Les mer

Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Her er hovedpunktene i forslaget til revidert budsjett:

Les mer

Nyheter i Tripletex i april

Tripletex lanserte flere nye forbedringer og forenklinger i programvaren og appen i april. Vi har samlet siste nytt.

Les mer

Utsettelse og forlengelse av innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav

Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav.

Les mer

Foreslår nye regler for økt åpenhet om og deltakelse fra forvalterregistrerte aksjeeiere

Regjeringen foreslår endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og verdipapirsentralloven i Prop. 136LS, som skal gi økt åpenhet om hvem som eier forvalterregistrerte aksjer.

Les mer

Forslag om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap og generalforsamling mv.

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Høringsfristen er satt til 15.04.2021.

Les mer

Vil straffe lønnstyveri med opptil seks års fengsel og forby kontant lønn

Regjeringen har lagt frem forslag om en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.

Les mer

Neste side »

Abonner på nyhetsbrev