Nyheter i Tripletex i april

Tripletex lanserte flere nye forbedringer og forenklinger i programvaren og appen i april. Vi har samlet siste nytt.

Les mer

Utsettelse og forlengelse av innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav

Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav.

Les mer

Foreslår nye regler for økt åpenhet om og deltakelse fra forvalterregistrerte aksjeeiere

Regjeringen foreslår endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og verdipapirsentralloven i Prop. 136LS, som skal gi økt åpenhet om hvem som eier forvalterregistrerte aksjer.

Les mer

Forslag om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap og generalforsamling mv.

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Høringsfristen er satt til 15.04.2021.

Les mer

Vil straffe lønnstyveri med opptil seks års fengsel og forby kontant lønn

Regjeringen har lagt frem forslag om en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.

Les mer

Endringer i foretakslovgivningen for å likestille fysiske og elektroniske møter

Næringsdepartementet har lagt fram en lovproposisjonen Prop. 140 L Endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav) for Stortinget i dag.

Les mer

Nyheter i Tripletex i mars

Tripletex lanserte nytt bankdashbord med estimert saldo i mars. I bankdashbordet får du et overblikk over blant annet saldo, utgående betalinger og betalinger til godkjenning.

Les mer

Forskrift til tilskuddsordning ved avbrutt permittering for 2021 kunngjort

Endringene i forskriften til lov om tilskudd ved avbrutt permittering ble fastsatt 29. mars 2021. Endringene gir utfyllende regler om tilskuddsberegning for perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Les mer

Utsatt frist for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper kan etter søknad utsettes fra 31. mai til 20. august 2021.

Les mer

Regjeringen vil dekke varer som har gått ut på dato

Stortinget ba regjeringen i februar om at kostnader til varer som går ut på dato på grunn av smittevernrestriksjoner må inkluderes i kompensasjonsordningen. Regjeringen sier nå i en pressemelding at de vil kompensere for dette.

Les mer

Neste side »