Nyheter i Tripletex

Tripletex har lansert flere nye spennende forbedringer den siste tiden. Vi har samlet siste nytt for deg.

Les mer

Dette er endringene i forskrift om hjemmekontor

Forskriften slår blant annet fast at generelle regler for arbeidstid også gjelder på hjemmekontoret.

Les mer

Streik – konsekvenser for rettigheter og plikter

I forhandlinger om ny tariffavtale kan store motsetninger, basert på arbeidstakersidens krav og arbeidsgiversidens tilbud, føre til en konflikt som kan medføre streik. En streik får konsekvenser for arbeidsgiver og streikende, men kan også ramme arbeidstakere som ikke er en del av konflikten. Vi skal her se nærmere på ulike konsekvenser og rettigheter.

Les mer

Generalforsamlingen i et aksjeselskap

I denne artikkelen kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap.

Les mer

Lønnspliktperiode ved permittering økes

Arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering økes fra 10 til 15 dager.

Les mer

Når har ansatte rett til øyeundersøkelse og databriller?

Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge arbeidet for ansatte på dataarbeidsplasser. En viktig plikt for arbeidsgivere på dataarbeidsplasser er knyttet til oppfølging av ansattes syn, og det er disse pliktene vi skal behandle nærmere i denne artikkelen.

Les mer

De viktigste skattedatoene i 2022

Når kommer skattemeldingen? Og når kommer skatteoppgjøret? Når får jeg skattepenger?

Les mer

Samarbeid med Bård – verktøyet for enklere styrearbeid

Vi har gleden av å meddele at vi har blitt Bård – enklere styrearbeid partner!

Les mer

Vernerunde: Slik gjennomfører du den

Vernerunden er et praktisk og godt verktøy for å få et bilde av hva som foregår i bedriften. Her er oppskriften på hvordan du gjennomfører vernerunden.

Les mer

Personvern angår deg som leder

Personvernforordningen oppstiller en rekke plikter for deg som arbeidsgiver, og de ansatte har en rekke rettigheter for å verne deres personvern. I denne artikkelen får du noen tips om hvilke plikter du har som arbeidsgiver.

Les mer

Neste side »

Abonner på nyhetsbrev