Personalrabatt

Arbeidstakere kan få skattefri personalrabatt på kjøp av varer og tjenester som arbeidsgiver omsetter.

Les mer

Elbil som firmabil – arbeidsgivers dekning av utgifter til strøm og ladestasjon

Utvalgte spørsmål og svar om beskatning av utgifter til lading av elbil.

Les mer

Forslag om strømtiltak for næringslivet

Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter er sendt på høring av Klima- og miljødepartementet

Les mer

Statsbudsjett 2023

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslås det blant annet økt utbytte- og formuesskatt samtidig som det innføres 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner. Det gis lettelser i inntektsskatten for inntekter under 750 000 kroner og skatteskjerpelser for høyere inntekter. Det foreslås merverdiavgiftskjerpelser på kjøp av elbil, fjernleverbare tjenester og elektroniske […]

Les mer

Slik er reglene for overføring av ferie

Noen har avviklet all ferie i år, mens andre fortsatt har feriedager til gode. Ferieloven har klare bestemmelser om overføring av ferie.

Les mer

Privat konsum i selskap – hva er status?

Som mange har fått med seg, har regjeringen foreslått at det innføres særregler for beskatning av privat konsum i aksjeselskap fra 1. januar 2023. Fristen for å avgi høringssvar var 1. august 2022, og det har kommet mange innspill fra ulike fagmiljø, selskaper og privatpersoner.

Les mer

Bokføring av omtvistede inngående fakturaer

Kjøper har både rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med fradrag for merverdiavgift.

Les mer

Fått tvangsmulkt? Les om klagemulighetene her

Skattytere som ikke leverer skattemeldingen innen fristen, vil få brev med varsel og betinget vedtak om tvangsmulkt. Her er klagemulighetene som finnes.

Les mer

Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Skatteetaten kontrollerer om bedrifter rapporterer riktig obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Her er noen spørsmål og svar som blir spurt ofte.

Les mer

Informasjon om levering av skattemelding via regnskaps- eller årsoppgjørssystem

I midten av august sendte Skatteetaten ut melding i Altinn til alle som driver et selskap hvor de informerte om at det kommer endringer i hvordan du skal levere skattemeldingen din.

Les mer

Neste side »

Abonner på nyhetsbrev