Fått tvangsmulkt? Les om klagemulighetene her

Skattytere som ikke leverer skattemeldingen innen fristen, vil få brev med varsel og betinget vedtak om tvangsmulkt. Her er klagemulighetene som finnes.

Les mer

Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Skatteetaten kontrollerer om bedrifter rapporterer riktig obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Her er noen spørsmål og svar som blir spurt ofte.

Les mer

Informasjon om levering av skattemelding via regnskaps- eller årsoppgjørssystem

I midten av august sendte Skatteetaten ut melding i Altinn til alle som driver et selskap hvor de informerte om at det kommer endringer i hvordan du skal levere skattemeldingen din.

Les mer

Snart vil alle fedre kunne få betalt permisjon i forbindelse med fødsel

Fedre har lenge hatt rett til permisjon i forbindelse med fødsel, men om denne permisjonen skulle være med eller uten lønn har vært opp til arbeidsgiver. Nå blir det endringer på dette.

Les mer

Hjemmekontor og krav til egen avtale

Bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden er etter hvert en utbredt ordning, og et ønske fra mange arbeidstakere. Dette kan være både praktisk og effektivt, men her er det ikke fritt frem. Regelverket for arbeid fra hjemmekontor er endret med virkning fra 1. juli 2022.

Les mer

Husk frist for pensjon fra første krone

Overgangsreglene innebærer at bedrifter med OTP må ha tilpasset pensjonsordninger innen 30. juni.

Les mer

Nyheter i Tripletex

Tripletex har lansert flere nye spennende forbedringer den siste tiden. Vi har samlet siste nytt for deg.

Les mer

Nyheter i Tripletex

Tripletex har lansert flere nye spennende forbedringer den siste tiden. Vi har samlet siste nytt for deg.

Les mer

Dette er endringene i forskrift om hjemmekontor

Forskriften slår blant annet fast at generelle regler for arbeidstid også gjelder på hjemmekontoret.

Les mer

Streik – konsekvenser for rettigheter og plikter

I forhandlinger om ny tariffavtale kan store motsetninger, basert på arbeidstakersidens krav og arbeidsgiversidens tilbud, føre til en konflikt som kan medføre streik. En streik får konsekvenser for arbeidsgiver og streikende, men kan også ramme arbeidstakere som ikke er en del av konflikten. Vi skal her se nærmere på ulike konsekvenser og rettigheter.

Les mer

Neste side »