Artikler fra siste nyhetsbrev

Stortinget vedtar ny krisepakke

Her er hovedpunktene fra enigheten mellom KrF, Høyre, Venstre, AP, FrP, SP og SV på Stortinget: Stortinget ber regjeringen legge til rette

SJEKKLISTE FOR BEDRIFTER I NEDGANGSTIDER

DETTE BØR BEDRIFTER GJØRE I NEDGANGSTIDER: Søk om å øke leverandørkreditten. Vurder kostnadsreduksjoner som bedrer inntjeningen. Sett investeringer som ikke er nødvendig

Når har ansatte fortrinnsrett?

Formålet med fortrinnsretten er å bidra til et effektivt stillingsvern. Bestemmelsen skal forhindre at bedriften benytter seg av kortvarige driftsinnskrenkninger eller omorganiseringer

Permisjoner: Slik er reglene

Permisjon gir gyldig grunnlag for fravær Permisjonsrett gir gyldig grunnlag for fravær. Rett til permisjon er regulert i lov, men kan også

Slik blir varslingsreglene fra 2020

Varslingsreglenes begrep som «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse» er kritisert for å være utydelige og vanskelig å forstå, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Endringene som er