Artikler fra siste nyhetsbrev

Vil dekke faste kostnader

Det arbeides med en løsning hvor bedriftene selv skal søke støtte gjennom en sentral digital portal. Søknadene vil i stor grad behandles

De utsatte fristene er fastsatt

De nye fristene er: Forskuddsskatt for personlige med forfall 15. mars utsettes til 1. mai Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april,

Dagpenger og egen næringsvirksomhet

Selvstendig næringsdrivende Du er selvstendig næringsdrivende når du driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap. Som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du