Artikler fra siste nyhetsbrev

Nyttig informasjon fra Revisorforeningen

I krisen næringslivet står i nå med inntektsbortfall og permitteringer, oppstår det mange spørsmål og praktiske utfordringer som løpende må håndteres. Regjeringen

Tiltakspakken

Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. Parallelt arbeides med den

Har du behov for forskudd på dagpenger?

Gå til NAV’s nettsider på https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/ for mer informasjon og link til søknad. Der vil du også ha muligheten til å søke