Artikler fra siste nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Dokumentene i sin helhet kan leses på nettsidene til Regjeringen Noen av forslagene er: Skatt Forslag på bakgrunn av tidligere vedtak i

Utsatt frist ved skattefri omdanning

For at en skattefri omdanning skal få virkning fra 1. januar i omdanningsåret må det overtakende selskapet være stiftet og melding sendt

Endringer i kompensasjonsordningen

Egenandelen for bedrifter som ikke er stengt ned av staten vil bli halvert til 5 000 kroner fra og med søknaden for april. Rundt