Artikler fra siste nyhetsbrev

Kan sykmeldte arbeidstakere sies opp?

Oppsigelse i det første året av sykefraværet (i verneperioden) Det første året arbeidstakeren er sykmeldt, har vedkommende et særlig vern mot å bli

Er Norge verdensmestre i HMS?

Gjennom Arbeidsmiljøloven stiller norske myndigheter krav om at arbeidsgiver/daglig leder skal ha nødvendig opplæring i HMS. Selv om vi er i verdenstoppen på

Fravalg av revisjon etter lovendringen

Før endringene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli kunne ikke morselskap velge bort revisjon, uavhengig av størrelse. Etter endringene kan morselskap velge

Hva regnes som overtid?

Hva regnes som overtid, og når skal man betale overtidstillegg? MERARBEID OG OVERTID Arbeidsmiljøloven skiller mellom merarbeid og overtid. Dette skillet er

Derfor er personvern viktig

EUs forordning for personvern skal erstatte det vi i dag kjenner som personopplysningloven. Reglene trer i kraft i mai 2018, og gir Datatilsynet

Varslere får sterkere vern

Hva er nytt? Innleide arbeidstakere Innleide arbeidstakere kan nå også varsle om kritikkverdige forhold i innleievirksomheten. Krav om varslingsrutiner Virksomheter som jevnlig