Artikler fra siste nyhetsbrev

Et steg nærmere GDPR?

Fredag 23. mars la justis- og beredskapsdepartementet frem en lovproposisjon til Stortinget. Departementet foreslår at dagens personopplysningslov erstattes av en helt ny

Foreslår nye regler for tips

De nye reglene skal gjelde for alle typer ansatte i alle bransjer, og reglene skal gjelde uavhengig av om kunden betaler tips

Digitale sykemeldinger

Nå får du kontroll på sykmeldingen! Nå som sykmeldingen sendes digitalt til arbeidsgiver, så slipper de å vente på papirkopien for så